• Tűz
 • Farkasfog
 • Kikötő
 • vas l i l i :)
 • Cseresznyés
 • kék l i l i
 • Tihany
 • Muskátlis kis ablakom
 • Madaram

Adatvédelmi nyilatkozat

A THEBE Mérnöki Kft (továbbiakban: Szolgáltató), mint a Kék l i l i om Ház Tihany szálláshely és a hozzá kapcsolódó webes felületek tulajdonosa és kezelője, az ügyfelei személyes adatait tiszteletben tartja.

A Szolgáltató az adatok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el. Szolgáltató adatokat meglévő szolgáltatásainak biztosítása, fenntartása, védelme, valamint új szolgáltatásainak fejlesztése érdekében gyűjt, valamint a szolgáltatásokból adódó meghatározott célok érdekében a lehető legrövidebb ideig, az adattakarékosság és az adatelkerülés elvét is figyelembe véve kezel. A Szolgáltató internetes oldalai bármilyen adat megadása nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan jellegű szolgáltatások, amelyekhez szükségszerűen hozzátartozik az adatszolgáltatás. Ilyen például a szállásszolgáltatás és az online vásárlás.

 1. Ezen esetekben a szállásszolgáltatás igénybevételéhez legszükségesebb adatok kizárólag az adott időpontban történő szállásszolgáltatás lebonyolításához, a számlázáshoz kerülnek rögzítésre addig az időpontig, ameddig ez feltétlenül szükséges; beleértve ebbe az időtartamba a reklamáció és a jótállás, szavatosság esetkörét, tehát a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében történő tárolás esetét is. Ezt követően a megadott adatok törlésre kerülnek.
 2. Ezen esetekben a vásárláshoz legszükségesebb adatok kizárólag az online ügylet lebonyolításához, a számlázáshoz, illetve a termék házhoz szállításának érdekében kerülnek rögzítésre addig az időpontig, ameddig ez feltétlenül szükséges; beleértve ebbe az időtartamba a reklamáció és a jótállás, szavatosság esetkörét, tehát a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében történő tárolás esetét is. Ezt követően a megadott adatok törlésre kerülnek.

A Szolgáltató Vendégével/Vásárlójával kapcsolatos, általa nyilvántartott információkról harmadik személynek (családtagok, közeli hozzátartozók nem kivételek), kizárólag a Vendég előzetes írásbeli engedélye alapján ad tájékoztatást.

A Szolgáltató az ügyfél adatait harmadik félnek nem jogosult kiadni, kivéve azt az esetet, ha az ügyfél ehhez kifejezetten hozzájárult, illetve, ha a harmadik személy Szolgáltató kapcsolódó vállalkozásának minősül. A kapcsolódó vállalkozásokat jelen nyilatkozattal megegyező tartalmú adatvédelmi kötelezettség terheli.

Az üzemeltetett tárhelyek kapcsán Szolgáltató, valamint kapcsolódó vállalkozásai, mint közvetítő szolgáltatók a más által vállalt adatvédelmi kötelezettség betartásáért nem felelnek.

A szolgáltatást igénybe vevőknek lehetőségük van arra, hogy annak igénybe vételét megelőzően, valamint az igénybevétel során folyamatosan a fent részletezett adatkezelést írásban a Szolgáltatóhoz intézett nyilatkozat formájában megtiltsa. Ezen tiltás kapcsán azonban – tekintettel a panaszkezeléshez elengedhetetlen technikai jellegű adatállomány szükségességére, a törvényi előírásokra, a Szolgáltató saját biztonsági és gazdasági érdekeire - a szolgáltatás esetleges ellehetetlenülésével az ügyfélnek számolnia kell.

A Vendég/Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a jogszabály rendelkezése alapján a megkereső hatóság részére a Vendég megkeresésben kért személyes adatait viszont kiadni köteles, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak. Ilyen esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában az információ átadását megtagadni.

Megosztás